Om MB Mørkfos

MB Mørkfos på Øyeren 2013. Foto: Terje Nilsen.

Historien

Fra DS Mørkfos til MB Mørkfos – fra slepebåt til fritidsfartøy.

Mørkfos er opprinnelig en dampdrevet slepebåt, bygget i stål. Den ble bygget i 1912 ved tidligere Glommen Mekaniske verksted AS i Fredrikstad, med byggenummer 17, og hadde sin første prøvetur 9. juli dette året.

DS Mørkfos i Fetsund 1912. Foto: Anno Norsk skogmuseum

Båten ble gjennom hele sin driftsperiode benyttet i tømmertransporten på Øyeren. Den slepte tømmer fra Fetsund lenser, der tømmeret ble buntet (soppet), over Øyeren og til Sandstangen.

Mørkfos var først i tjeneste for Fredrikstads tømmerdireksjon fram til 1936, deretter overtatt av Glommens fellesfløterforening fram til fløtingen i Glommavassdraget ble nedlagt i 1985.

I 1936 ble dampkjelen ombygget for oljefyring, mens den under krigen ble driftet på vedfyring grunnet restriksjoner på oljebruken.

DS Mørkfos 1947. Foto: Anno Norsk skogmuseum.

I 1953 ble dampkjelen skiftet ut med en 3-sylindret Wickmann dieselmotor på 240 Hk, og båten endret navn til MB Mørkfos. Wickmann-motoren ble igjen i 1966 byttet ut med en MWM THRS 315 Hk dieselmotor, og det er denne motoren som er i drift i dag. Samtidig ble det bygget et helt nytt styrhus i stål.

MB Mørkfos 1954. Foto: Anno Norsk skogmuseum.

Skifte fra damp til diesel medførte raskere slep og lavere driftskostnader, samtidig som besetningen ble redusert. I perioden med dampmaskin var besetningen på 7 personer, mens den på slutten av båtens driftsperiode var redusert til et mannskap på 4 personer.

MB Mørkfos 1985. Foto: Bjarne Bergersen

Da fløtingen opphørte i 1985 ble Mørkfos liggende uvirksom ved Fetsund lenser – og båten forfalt. I 1994 ble derfor Venneforeningen MB Mørkfos opprettet, og medlemmer i denne foreningen har på frivillig basis gjort et omfattende arbeid med restaurering og vedlikehold.

I dag ligger båten til kai ved Fetsund lenser hvor den inngår i museets samlinger, og har sin seilingsled på innsjøen Øyeren i Glommavassdraget.

Fakta

MB Mørkfos er i dag omregistrert til fritidsfartøy utenfor næringsvirksomhet. Båten ble tildelt statusen «Vernet skip» av Riksantikvaren i 2013. Den har nasjonalitetsbevis med kjenningssignal/signalkode 10864. MB Mørkfos er konstruksjonsmessig og utstyrsmessig tilsvarende slik den ble levert fra slipp i 1966. Imidlertid er det utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid gjennom årene – fram til den ble tatt ut av drift i 1985.

Størrelse og kapasitet

Lengde: 72,5 fot (22,7 m)
Bredde: 14 fot (4,4 m)
Dypgående: 6,5 fot (2 m)
Bruttotonnasje 48,590
Motor: MWM THRS 315 Hk dieselmotor

Eier- og ansvarsforhold

MB Mørkfos eies av Stiftelsen Fetsund lenser, fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter. Båten har hjemmehavn ved Fetsund lenser, hvor den inngår i museets samlinger.

MiA – Museene i Akershus avd. Fetsund lenser har forvaltningsansvaret for båten. Restaurerings- og vedlikeholdsarbeid samt bruken av båten forestås hovedsakelig av Venneforeningen MB Mørkfos som på frivillig basis besørger god bevaring av fartøyet.