Om venneforeningen

Venneforeningen M/B Mørkfos ble stiftet 19. september 1994. Foreningen skal gjennom idealistisk og frivillig arbeid bidra til å bevare slepebåten MB Mørkfos. Båten eies av Stiftelsen Fetsund lenser, og den museumsfaglige driften utføres av MiA – Museene i Akershus avd. Fetsund lenser. Båten ligger til kai på Fetsund lenser i et unikt natur- og kulturhistorisk miljø.

I tillegg til bevaringsarbeidene bidrar vi med formidling av båtens historie ved aktivitetsdager og arrangementer på Fetsund lenser, ved å ha åpen båt og omvisninger om bord.

Foreningen har i dag ca. 80 medlemmer og tar gjerne imot flere.

STYRET:
Leder/nettredaktør Unni Lundby Fossen
Nestleder Vidar Berg Pedersen
Styremedlem/teknisk ansvarlig Terje Kristian Nilsen
Styremedlem/sekretær og aktivitetskoordinator Per Emil Berg
Styremedlem/økonomisk ansvarlig Terje Buraas
Styremedlem/prosjekt- og aktivitetskoordinator Tom Strandbakken

Vedtekter for Venneforeningen M/B Mørkfos

Menn som drikker kaffe rundt et bord.
Kaffepause.
Menn som jobber med å trekke båt opp på slipp
Mørkfos skal på slipp 2007