Befaring og rådgivning fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Av | oktober 11, 2023

Nå har driftsansatte ved Fetsund lenser og Venneforeningens dugnadsgjeng hatt tre interessante og lærerike fagdager under kyndig rådgivning og veiledning fra Arne Røskeland, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter. Fokus har vært på vedlikehold av stål og stålkonstruksjoner på MB Mørkfos. Imidlertid tok Arne seg også tid til å befare flere av de øvrige båtene ved Fetsund lensemuseum. Stor takk til Arne Røskeland som har gitt oss kompetanse til å igangsette denne typen arbeid på en musealt riktig måte.