Befaring og rådgivning fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Av | desember 15, 2023

9.-11. oktober 2023:
I Venneforeningens regi ble det arrangert fagseminar for foreningens dugnadsgjeng og driftsansatte ved Fetsund lenser. Det ble tre interessante og lærerike dager, under kyndig rådgivning og veiledning fra Arne Røskeland, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand.
Fokus har vært på behandling og vedlikehold av stål og stålkonstruksjoner for vernede fartøy, som MB Mørkfos. Arne tok seg også tid til å besiktige flere av de øvrige båtene ved Fetsund lensemuseum. Økonomisk støtte til dette fagseminaret var basert på bevilgning fra Viken Fartøyvern.