Besøk fra Viken fartøyvern

Av | januar 9, 2023
Personer som sitter på dekket av en båt og prater.

Som ledd i regionreformen har kulturminnevernet i fylkeskommunene fått overført ansvar for en rekke oppgaver som tidligere har ligget hos Riksantikvaren. Et av disse ansvarsområdene er fartøyvern. 6. mai var Alexander Ytterborg fra Viken fartøyvern på befaring på Mørkfos. Terje presenterte båtens historie og restaureringsarbeidene som er gjort. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra Ytterborg. Dette inspirerer og motiverer til videre arbeider og aktiviteter.