Forfatterarkiv: admin

Omvisningsrunde med ny avdelingsdirektør

Christin Kristoffersen ble i mars 2022 ansatt som ny avdelingsdirektør ved Fetsund lenser, Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren og Urskog-Hølandsbanen. 15. november var hun på besøk ombord på Mørkfos og fikk lære båten og venneforeningen bedre å kjenne. Christin har lang erfaring fra universitetssektoren, både som leder og som underviser. Hun har tidligere vært Ordfører (Lokalstyreleder)… Les mer »

Tilbakeblikk på sesongen 2022

Etter koronapandemien har vi kommet i gang igjen, og båten ble «pakket ut» den 11. mai. Den mest arbeidskrevende aktiviteten fram mot sommeren har vært utarbeidelse og ferdigstillelse av «Driftshåndbok for MB Mørkfos», innbefattet opplegg for godkjenning av mannskap i henhold tilsjøfartsmyndighetenes krav og retningslinjer. Unni Fossen, som kom inn i styret ved siste valg,… Les mer »

John Irving på besøk

En tidligere journalist fra Romerikes blad fortalte oss at Mørkfos hadde hatt celebert besøk av den kjente forfatteren John Irving. I mai 2010 var Irving i Norge for å markedsføre sin bok «Siste natt i Twisted River». Irving har skrevet en rekke kjente romaner, blant annet «Garps bok», «Siderhusreglene», «Hotell New Hampshire». «Siste natt i… Les mer »

Krakken som forsvant

Krakken på båten forsvant i slutten av august. Det ble prøvd å dregge etter den, men uten resultat. Vi fikk da bistand fra Fetsund lenser, som tok kontakt med naturoppsynet. De stilte med fjernstyrt undervannsbåt, og krakken ble funnet. Nå er den vel tilbake på plass. Stor takk til dem!

Besøk fra Viken fartøyvern

Som ledd i regionreformen har kulturminnevernet i fylkeskommunene fått overført ansvar for en rekke oppgaver som tidligere har ligget hos Riksantikvaren. Et av disse ansvarsområdene er fartøyvern. 6. mai var Alexander Ytterborg fra Viken fartøyvern på befaring på Mørkfos. Terje presenterte båtens historie og restaureringsarbeidene som er gjort. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra Ytterborg. Dette inspirerer… Les mer »

Venneforeningen jobber med nytt nettsted

Vi håper å kunne informere bedre om venneforeningens arbeid og om slepebåten MB Mørkfos. Hvis du tilfeldigvis kommer innom her før vi er ferdige, kan sidene se litt rare ut. Når nettstedet lanseres offentlig vil dette bli kunngjort på på Fetsund lensers nettsted og sosiale media-kanaler. Nå nærmer det seg!