Tilbakeblikk på sesongen 2022

Av | januar 13, 2023

Foto av akterdekk på båt. Landskap med elv og trær i bakgrunnen.

Etter koronapandemien har vi kommet i gang igjen, og båten ble «pakket ut» den 11. mai.

Den mest arbeidskrevende aktiviteten fram mot sommeren har vært utarbeidelse og ferdigstillelse av «Driftshåndbok for MB Mørkfos», innbefattet opplegg for godkjenning av mannskap i henhold til
sjøfartsmyndighetenes krav og retningslinjer. Unni Fossen, som kom inn
i styret ved siste valg, har hatt hovedansvaret for dette dokumentasjonsarbeidet.

Hensikten med driftshåndboken er å få samlet og systematisert dokumentasjon av tekniske data, veiledninger, sjekklister, kompetansekrav, avtaler, sertifiseringer osv. Håndboken ble tatt i bruk i slutten av juni, etter godkjennelse fra ledelsen ved Fetsund Lenser.

Det ble dessverre ingen seiling denne sesongen, grunnet lav vannstand og et tidkrevende dokumentasjonsarbeid.

En del vedlikeholdsarbeid har vært utført i løpet av sommeren, og Stein Bertelsen har gjort en meget god jobb med å vaske hele båten utvendig.

Vi har holdt «åpen båt» i forbindelse med arrangementer på lensene. Dette har vært vellykket, med mange og interesserte besøkende og engasjerte omvisere.

Noen aktiviteter fremover

Nå begynner arbeidet med restaureringen utover vinteren.

Det påbegynte dokumentasjonsarbeidet fortsetter, med blant annet innsamling og systematisering av historisk kildemateriale og dokumentering av vedlikehold og restaurering.

Onsdagskvelder samles vi (stort sett) til sosiale treff i messa på båten, fra kl. 1800 og utover. Da er det mulig å komme innom, ta en prat og få en kopp kaffe og bli kjent med aktivitetene på og «rundt» båten.

Venneforeningen har fått opprettet en egen Facebook-gruppe, «MB Mørkfos Venneforening». Her kommer vi til å legge ut informasjon om aktiviteter, arrangementer, dugnadsarbeid osv. Du er velkommen til å bli medlem i gruppen! Og dermed kunne gi kommentarer og innspill.

Neste år er det planer om å seile igjen. Håper vi sees!