Velkommen til vår nye hjemmeside!

Av | januar 31, 2023

Venneforeningen MB Mørkfos lanserer sin nye nettside.

Her formidles nyheter, aktiviteter, historie og fakta om den tidligere slepebåten MB Mørkfos.

Båten er en gammel «arbeidshest» som gikk med tømmerslep over Øyeren til Mørkfoss. Båten ble vernet i 2013 og inngår i den museale samlingen til det fredete kulturminnet Fetsund lenser og fløtningsmuseum. Her har den sin egen kaiplass og er åpen for besøkende flere ganger i løpet av året, hvor venneforeningens frivillige bidrar med omvisning og formidling.

Venneforeningen har også en aktiv dugnadsgjeng som arbeider med bevaring og restaurering av båten.