Venneforeningens «Årsmøte 2023»

Av | mars 4, 2023

Venneforeningen M/B Mørkfos avholder sitt årsmøte onsdag 29. mars kl. 1900 på Lund, Fetsund Lenser

Saksliste og dokumenter til årsmøtet er sendt medlemmene per e-post (og per ordinær post til de som ikke har oppgitt e-postadresse)

Innkomne forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å signere protokollen
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og budsjett
  5. Vedtektsendringer, se vedlegg
  6. Avtale Fetsund lenser
  7. Fastsettelse av kontingent for 2024 og endring i medlemskategorier
  8. Godtgjørelse til styret for 2023
  9. Innkomne forslag
  10. Valg

Tema for kvelden: «Hvilke tips har fylkeskommunen til fartøyvernet» v/Alexander Ytterborg fra Viken Fartøyvern i fylkeskommunen.

Enkel bevertning

Velkommen!

Styret i Venneforeningen M/B Mørkfos
post@mørkfos.no